Yleiset käyttöehdot ja evästeet

Vertaanyt.fi -sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja vieraillessaan sivustolla. Käyttäjällä ei ole oikeutta sivuston käyttöön, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan.

1. Palvelu ja palveluntarjoaja

Vertaanyt.fi (jäljempänä ”sivusto”) on Essentum Group Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) ylläpitämä ja kaupallinen lainojen, liittymien ja sähkösopimusten vertailusivusto. Sivusto hyödyntää julkisesti saatavaa informaatiota sekä yhteistyökumppaneiden sisältöjä.

2. Sivuston käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Palveluntarjoaja myöntää vieraileville käyttäjille näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää sivustoa ainoastaan näiden ehtojen mukaisesti.

Sivuston käyttäjä ei saa keskeyttää tai muutoin häiritä sivuston toimintaa millään tavoin. Sivusto ja sen toimivuus voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä ja sisällön muodosta. Kiellettyjä toimia ovat esimerkiksi ohjelmalliseen rakenteeseen ja toimintaan vaikuttavien sisältöjen sijoittaminen palveluun.

Käyttäjä ei saa käyttää sivustoa näiden käyttöehtojen tai muiden sivustolla mainittujen erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.

3. Palveluntarjoajan vastuu sivustosta

Sivuston käytettävyys pyritään varmistamaan kaikkina ajankohtina. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesti esiintyvistä katkoksista sivuston käytössä.

Sivuston tietosisällön oikeudellisuus on pyritty huolellisesti varmistamaan. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista tietojen virheellisyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa, korjata, lisätä tai poistaa kaikkea sivustolla olevaa tietoa ja sisältöjä, mukaan lukien näitä sopimusehtoja.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sivustolla esiintyvien linkkien kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolten sisällöstä tai suoriutumisesta eikä palveluntarjoaja voi myöskään taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien sisällön turvallisuutta tai luottamuksellisuutta.

4. Linkit

Sivusto voi sisältää upotettuja linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja ylläpitämille sivustoille. Palveluntarjoaja ei vastaa linkitettyjen sivustojen oikeellisuudesta, sisällöstä tai tietoturvasta.

Sivuston käyttäjän käyttäessään sivuston ulkopuolelle johtavia linkkejä, käyttäjä siirtyy pois sivustolta ja käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää suositellaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston ja sen tarjoamien palveluiden käyttöehtoihin.

5. Immateriaalioikeudet

Sivusto ja julkaistut sisällöt ovat palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Kaikki sivustoon ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet, kuten logot ja tavaramerkit kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.

Palveluntarjoaja ei myönnä sivuston käyttäjille suoria tai epäsuoria oikeuksia immateriaalioikeuksiin. Sivuston käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa tai tulostaa sivuston sisältöjä omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Sivustoa tai sen sisältöjä lainatessa tulee aina ilmoittaa lähde.

6. Tietosuoja

Palveluntarjoaja käsittelee sivuston kautta saatavia käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevien henkilötietolakien ja -asetusten sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Katso lisää tietosuojaselosteesta.

7. Evästeet

Sivusto voi kerätä sivuston käyttämiseen tai käyttäjien päätelaitteisiin liittyviä tietoja evästeiden tai muun teknologian avulla. Käyttämiseen liittyviä tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot siitä, mitä selainta käyttäjä käyttää, miltä sivustolta käyttäjä on saapunut sivustolle sekä milloin ja mitä sivuston osioita käyttäjä on selannut.

Evästeet mahdollistavat sivuston käyttäjämäärien ja muiden sivuston käyttöön liittyvien tietojen seurannan. Saatujen tietojen avulla palveluntarjoaja voi analysoida ja kehittää sivuston käyttökokemusta.

Palveluntarjoaja voi käyttää evästeitä sivustolla tuotettavan sisällön ja mainosten kohdentamiseen sekä sosiaalisten medioiden toimintojen tukemiseen. Lisäksi palveluntarjoaja voi jakaa sosiaalisen median ja markkinointialan kumppaneilleen tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanit voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille kun olet käyttänyt heidän palveluitaan.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden toiminnan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Evästeiden poistaminen tai käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston toimintaan, toimintoihin tai estää sivuston käyttämisen.

8. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu

Sivuston käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia sekä lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei ole mahdollisuutta päästä, erimielisyydet ratkaistaan Kainuun käräjäoikeudessa Suomessa.