Rekisteriseloste

Tämä on verkkosivuston Vertaanyt.fi henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja Euroopan tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen markkinointirekisterin tietosuojaeloste. Tämä seloste on laadittu 16.10.2018 ja päivitetty 11.07.2019. 1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi Essentum (Y-tunnus: 2929346-8) Arttu Heikkinen Ansakuja 2 as. 4 88900 Kuhmo arttu.heikkinen@vertaanyt.fi Rekisterin nimi Vertaanyt.fi markkinointirekisteri 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Arttu Heikkinen 3. Rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin käyttötarkoituksena […]

Tämä on verkkosivuston Vertaanyt.fi henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja Euroopan tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen markkinointirekisterin tietosuojaeloste. Tämä seloste on laadittu 16.10.2018 ja päivitetty 11.07.2019.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

Essentum (Y-tunnus: 2929346-8)

Arttu Heikkinen

Ansakuja 2 as. 4

88900 Kuhmo

arttu.heikkinen@vertaanyt.fi

Rekisterin nimi

Vertaanyt.fi markkinointirekisteri

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arttu Heikkinen

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on suoramarkkinointi ja -viestintärekisterin kerääminen. Käyttäjä lisätään suostumuksellaan vastaanottajaksi lainahakemuksen avulla. Hänellä on milloin tahansa mahdollisuus päivittää tai irtisanoa yhteystietonsa rekisteristä.

4. Rekisterin tietosisältö

IP-osoite

Kotiosoite ja postinumero

Markkinointilupa

Nimi

Puhelinnumero

Sosiaaliturvatunnus

Sukupuoli

Sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkitty henkilö on antanut suostumuksellaan luvan suoramarkkinointiin sekä tietojen tallentamiseen. Rekisterinpitäjä saa yhteistyökumppaniltaan (Oy Salus Group Ab) tiedon henkilön lähettämän lainahakemuksen hyväksymisestä sekä laadusta.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjän toimesta henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä ohjata mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin mitä kohdassa 3 on mainittu.

Rekisterinpitäjä saa lähettää rekisteriin tallennetun henkilön suostumuksella yhteystiedot sekä muut potentiaalista asiakasta koskevat tiedot Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille (Oy Salus Group Ab). Tiedot lähetetään sähköisessä muodossa. Rekisterinpitäjältä yhteistyökumppanille toimitettavista tiedoista yhteistyökumppani huolehtii niin, ettei niitä ohjata muuhun käyttötarkoitukseen.

Voimassaolevan lainsäädäntöön perustuvissa velvotteissa Rekisterinpitäjällä on täysi oikeus luovuttaa markkinointirekisterin henkilötietoja viranomaistahoille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain rekisterin ylläpidosta vastaavalla henkilöllä on pääsy rekisteriin tallennettuun tietoon, jota varten henkilöllä on omat henkilökohtaiset tunnukset rekisteriin pääsyyn. Rekisterin suojaus ja tietoturva pidetään palveluntarjoajan toimesta aktiivisena sillä tasolla, mitä rekisteriin merkityt tiedot edellyttävät.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Voimassaolevan ja nykyisen tietosuojalainsäädännön perusteella rekisteri sisältää henkilötietoja, joka muodostaa henkilörekisterin. Tästä johtuen rekisteröidyllä henkilöllä on lakiin kirjattuja oikeuksia tallennettua tietoja koskien.

Tietojen tarkastusoikeus

Henkilön, jonka perus- ja yhteystiedot on tallennettu markkinointirekisteriin voi vaatia tietojen oikaisua, poistamista tai niiden käsittelyn rajoitusta.

Rekisteröidyn henkilön tulee ottaa yhteyttä Essentum -yrityksen Rekisterinpitäjään, jolla on oikeudet henkilörekisterin käsittelyyn. Tällöin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 1 ilmoitettujen yhteystietojen välityksellä.

Essentumin yhteistyökumppaneille käytetään samanlaista menettelytapaa.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Jos rekisteröity henkilö kokee, ettei Essentum ole noudattanut oikein voimassaolevaa tietosuojan lainsäädäntöä, on rekisteröidyllä oikeus tehdä siitä valitus viranomaisille, jotka valvovat tietosuojasääntelyn toteutumista.

Yhteydenotot tähän selosteeseen liittyen

Mikäli tässä selosteessa on kohtia, johon tarvitset täsmennystä, ota yhteyttä Essentum -yritykseen kohdassa 1 ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Tarvittaessa Rekisterinpitäjä voi pyytää asiaan liittyen lisätietoja tai pyytää toimittamaan pyyntöä koskevia tietoja kirjallisesti.